Monday, June 7, 2010

TAUBAT SEORANG PEMUDA DARI BERFOYA-FOYA

Dari Tsaabit Al-Bunaany : "Bahawasanya Shilah bin Asyiim keluar ke sebuah kubur Jabaan dan beribadah disana,dia lalui para gerombolan pemuda yg sedang mabuk-mabukan dan bergurau senda." Dia berkata pada mereka : "Wahai para pemuda ceritakanlah padaku tentang sesuatu kaum yang ingin bepergian namun mereka melalui waktu siang di jalan dan di malam hari mereka tidur, bila mereka akan sampai ke tujuannya?."

Setiap kali dia lalui jalan tersebut dia ucapkan nasihat itu sehingga suatu hari dia memberikan nasihat itu lalu salah seorang diantara mereka berkata : "Wahai kaumku! Sesungguhnya dia tidak berkata kecuali maksudnya mengarah pada kita kerana kita disiang hari berfoya-foya dan di malam hari tidur dengan nyenyak." Maka pemuda itu mengikut dia beribadah kepada Allah hingga wafat.

No comments: